Z ŻYCIA SZKOŁY

Szkoła dobrego wychowania

Zadania projektu: „Szkoła dobrego wychowania”

 

  1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.
  2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre”.
  3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.
  4. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników….
  5. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.
  6. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.