Z ŻYCIA SZKOŁY

INFORMACJE OGÓLNE KODEKS TIK Z dzieckiem o Internecie – dekalog rodzica Cyberprzemoc Spotkanie z Policją KLASA III B i pierwsi władcy Polski CERTYFIKAT

AKTYWNA EDUKACJA

W ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" przystąpiliśmy do programu "Aktywna edukacja". Program trwa od 1 października 2013r. do 30 czerwca 2014r. 

Organizatorem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Poprzez udział w programie chcemy poprawić nauczanie i uczenie się uczniów wykorzystując dostępne w szkole technologie informacyjno - komunikacyjne.