Z ŻYCIA SZKOŁY

Główne założenia

Idea SzPZ

   Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.
 
Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.
 
W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół.
 
Aktualna liczba szkół promujących zdrowie w Polsce (stan na grudzień 2016 r.)
Lp. Województwo Liczba szkół w sieci
1. Dolnośląskie 212
2. Kujawsko-pomorskie 58
3. Lubelskie 290
4. Lubuskie 133
5. Łódzkie 351
6. Małopolskie 388
7. Mazowieckie 99
8. Opolskie 87
9. Podkarpackie 494
10. Podlaskie 62
11. Pomorskie 157
12. Śląskie 416
13. Świętokrzyskie 92
14. Warmińsko-mazurskie 120
15. Wielkopolskie 286
16. Zachodniopomorskie 157
RAZEM   3402

 

 

Kliknij na obrazek:

Kalendarz