Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

źródło: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/25.08.2016_zmiana-kalendarza-roku-szkolnego-na-r.szk_.-20162017a.pdf

1
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3
Ferie zimowe dla Małopolski:
30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
4
Wiosenna przerwa świąteczna
13 - 18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne)
11.11.2016 (Święto Odzyskania Niepodległości - piątek)
6.01.2017 (Trzech Króli - piątek)
1.05.2017 (poniedziałek)
3.05.2017 (środa)
15.06.2017 (Boże Ciało - czwartek)
7
Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.

W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

31 października 2016 (poniedziałek) – dzień przed 1 listopada

2 listopada 2016 (środa) - Dzień Zadusznych    

 2 maja 2017 (wtorek) - Święto Flagi

4,5 maja 2017 (czwartek, piątek) - dni po 3 maja

16 czerwca 2017 (piątek) -  dzień po święcie Bożego Ciała

 
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt. 2 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. Nr. 46, poz. 432, z późn. zm.)
8
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23  czerwca 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
9
Ferie letnie
24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Galeria zdjęć