Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

źródło: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/men-kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018.pdf

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe dla Małopolski:

12 - 25 lutego 2018 r


(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.


(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

1.05.2018 (wtorek)
3.05.2018 (czwartek)
31.05.2018 (Boże Ciało - czwartek)

7

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.

W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

2.11.2017   (czwartek)

3.11.2017   (piątek)

30.04.2018  (poniedziałek)

02.05.2018  (środa)

04.05.2018  (piątek)

01.06.2018  (piątek)

 

 

 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. §5 pkt. 2 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. Nr. 46, poz. 432, z późn. zm.)

8

Zakończenie  zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22  czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

 

 

Kalendarz