Z ŻYCIA SZKOŁY

Rekrutacja do klasy I Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych Akty prawne związane z rekrutacją

Rekrutacja do klasy I

Sieć szkół i obwody szkolne od 1 września 2017 r.:

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/404/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2628)

 

Terminy rekrutacji:

Rekrutacja do klas I szkoł podstawowych - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 20/2018

Zasady rekrutacji: 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych - rok szkolny 2018/2019 - Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

 

Kryteria rekrutacji:

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/405/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2343)

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY  (Śledziejowice, Kokotów)

Karta ZGŁOSZENIA dziecka do Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach. -  do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2018/2019

Zgłoszenie do klasy I dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach:

ZGLOSZENIE_18-19_dla_dzieci_z_obwodu_SP_Sledziejowice.pdf

 

DZIECI ZAMIESZKAŁE POZA OBWODEM SZKOŁY

WNIOSEK  o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach. -  do pobrania także w sekretariacie szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy I dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach:

wniosek_do_kl._I_2018-2019.pdf

 

 

Kalendarz