Z ŻYCIA SZKOŁY

Zrozumieć globalne zależności

Podsumowanie działań

Zdjęcia z realizacji projektu:

W ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenia Nowa pn. „Zrozumieć Globalne Zależności”, współfinansowanego przez Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dniach 9 i 10 października 2014 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach odbył się cykl zajęć, w których wzięli liczny udział uczniowie szkoły. Do realizacji projektu wykorzystano autorskie programy przygotowane przez wykwalifikowanych pedagogów, prowadzących na co dzień zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Pierwszym etapem były wykłady w formie konwersatorium oraz warsztaty przeprowadzone w ramach lekcji. W trakcie zajęć uczniowie zdobywali wiedzę na temat różnych kultur, globalnych współzależności, a także tolerancji i odpowiedzialności przed światem za decyzje, które podejmuje każdy z nas. Priorytetem było wyposażenie uczniów w wiedzę oraz podniesienie świadomości o wzajemnych oddziaływaniach między ludźmi, wzmacnianie takich postaw jak szacunek dla drugiego człowieka, empatia, unikanie stereotypów, a także nauka podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów.

  

Bloki tematyczne obejmowały m.in. takie zagadnienia jak: prawa człowieka, migracje i uchodźctwo, bogactwo i bieda, edukacja międzykulturowa oraz ekologia. Odbyło się także spotkanie z cudzoziemcem (Amerykaninem), który zagrał koncert na gitarze solarnej.

W kolejnym dniu, w ramach Dnia Edukacji Globalnej zorganizowano zajęcia, na których odbyła się projekcja filmu edukacyjnego dotycząca produkcji czekolady oraz uprawy kakaowców. Po krótkim omówieniu filmu i przedstawieniu wniosków na jego temat, dzieci zostały podzielone na grupy. Każda grupa otrzymała krótką notatkę opisującą jedno państwo świata, a następnie miała za zadanie odnaleźć je w atlasie, odszukać jego flagę i umiejscowić ją w odpowiednim miejscu na zawieszonej na sali mapie świata. Potem każda z grup otrzymała kartki i wspólnie, na podstawie otrzymanych notatek oraz zdobytej wiedzy, zajęła się projektowaniem przewodnika o państwie.

Ostatnim działaniem było ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu międzyszkolnego. W ramach konkursu wytypowano dwie szkoły z powiatu wielickiego: Szkołę Podstawową w Śledziejowicach i Szkołę Podstawową w Trąbkach. W ramach konkursu uczniowie ze Śledziejowic wykonali prace plastyczne z odpadów (plastik, papier, szkło, metal), o dowolnej tematyce.  Jurorzy konkursu (nauczyciele i przedstawiciel Stowarzyszenia Nowa) wybrali trzy najciekawsze prace, które będą rywalizować z pracami ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach. Zwycięska szkoła otrzyma nagrody w postaci książek o tematyce edukacji globalnej.

Podsumowując rezultaty przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Nowa projektu o nazwie „Zrozumieć Globalne Zależności”, można pokusić się o stwierdzenie, iż dzięki uczestnictwu w tymże dzieci przekonały się, że choć pozornie jako jednostki mamy niewielki wpływ na to, co dzieje się na innym kontynencie, to w rzeczywistości dzisiejszy świat, z jego systemem licznych zależności, daje nam więcej możliwości do wywierania takiego wpływu niż moglibyśmy się spodziewać.

 

 

 

...

...:
...:
...:

Kalendarz