Z ŻYCIA SZKOŁY

Pierwsze kroki w szkole

PROGRAM ADAPTACYJNY

Rozpoczynając naukę szkolną dziecko wkracza w nowy etap. Spotyka się  z sytuacją wymagającą zmian w dotychczasowym sposobie życia. Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych. Stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie nowej roli, która jest dużą zmianą, wymaga wielu umiejętności emocjonalnych, społecznych i poznawczych. Dziecku często towarzyszą negatywne emocje: obawa, lęk, niepokój przed nowym i nieznanym.

            Program adaptacyjny dla uczniów jest istotnym elementem w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Ma pomóc dziecku w spokojnym przejściu  z przedszkola, domu rodzinnego do szkoły.

 

PROGRAM_ADAPTACYJNY_DLA_DZIECI_ROZPOCZYNAJaCYCH_NAUKE_W_SZKOLE.docx