Z ŻYCIA SZKOŁY

Solna Akademia Dziecięca

Projekt SAD

W tym roku szkolnym klasy pierwsze biorą udział w nowym projekcie wielickiego muzeum pod nazwą Solnej Akademii Dziecięcej.
Comiesięczne zajęcia mają formę warsztatów i zajęć terenowych. Uczniowie w czasie zajęć mają możliwość poszerzenia wiedzy  na temat dziedzictwa kulturowego Wieliczki i okolic – historii, zabytków, zwyczajów lokalnych i przyrody.
Projekt ma służyć rozwijaniu zainteresowań, pobudzaniu kreatywności i uczyć pracy w zespole. Uczniowie na pierwszych zajęciach otrzymali specjalne indeksy, tym samym są małymi studentami.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w tych zajęciach.