Z ŻYCIA SZKOŁY

Zielona Flaga Czysta Małopolska KODEKS EKOLOGICZNY Myślę więc segreguję! Chrońmy Ziemię! Na lekcji przyrody ... ZANIM WYRZUCISZ, POMYŚL OSZCZĘDZAMY Chrońmy naszą przyrodę! Ekoznaki Konkurs "Segregujesz-świat ratujesz" Lekcja ekologii w I b Akcja SEGREGACJA Klub Czterech Żywiołów

Zielona Flaga

http://www.sp2wapnica.pl/upload/image/eko/zrealizowanePOMYSLY/z1.jpg

 

Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w Polsce od 2001r przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Szkoła w Śledziejowicach bierze w nim udział po raz pierwszy.
   
Celem programu jest angażowanie wszystkich uczestników i partnerów Programu Szkoły dla Ekorozwoju w działania na rzecz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośrednim celem jest włączenie społeczności lokalnych w ochronę środowiska a także wzrost jej świadomości ekologicznej. Program zachęca swoich uczestników do współpracy zarówno z osobami prywatnymi, jak i instytucjami i organizacjami wszystkich 3 sektorów. Wspierając partnerskie inicjatywy społeczne Program generuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, przez co wpływa również na poprawę jakości życia w danym środowisku lokalnym.

Działaniom społeczności lokalnej Program udziela zarówno wsparcia merytorycznego (warsztaty, konsultacje u lokalnych koordynatorów, publikacje, metodologia działań), jak i finansowego (konkursy, dotacje). Program dajemy szansę na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności.

Szkoła rozwijająca swoje działania poprzez wdrażanie modelowych rozwiązań i edukację we współpracy ze społecznościami rozwija się jako modelowy przykład Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Działania takich szkół są wspierane poprzez uhonorowanie ich zaangażowania tytułem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Najlepsze przykłady działań szkolnych w Polsce rekomendujemy i nagradzamy międzynarodowym certyfikatem „Zielonej Flagi" w ramach Programu Eco-Schools.

 

 

Kalendarz