Z ŻYCIA SZKOŁY

 • Zajęcia koła plastycznego prowadzi pani Maria Ptaszek.
  27.10.2017 20:46 | więcej »

 • Zapraszamy do galerii

   
  23.03.2015 15:18 | więcej »
 • WARSZTATY   PLASTYCZNE


  Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu:

  poniedziałek: 16.00-16.45 (dla dzieci ze starszych klas)

  wtorek: 14.00-14.45 (dla dzieci młodszych)

   

  ZAJĘCIA PROWADZI OPIEKUN ŚWIETLICY

  PANI SABINA MALIK

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  03.11.2013 17:07 | więcej »
 •  

  ŚWIETLICA SZKOLNA
              Świetlica szkolna jest ważnym ogniwem naszej szkoły. Zapewnia dzieciom opiekę przed i po zakończonych lekcjach w godzinach 7.15– 16.45.
              Jest miejscem, w którym dzieci pod okiem wychowawczyń mogą odrobić lekcje, nawiązać nowe znajomości, pobawić się, zrelaksować, poznać nowe formy spędzania czasu.
  Głównym celem świetlicy szkolnej  jest prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej oraz dydaktyczno – terapeutycznej wspierającej wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
  Praca wychowawcza świetlicy skupiona jest wokół tygodni tematycznych, których treść skorelowana jest z porami roku oraz kalendarzem świąt. Zajęcia świetlicowe obejmują aktywność plastyczno – techniczną, usprawnianie ruchowe, zadania umuzykalniające, działalność dydaktyczną i terapeutyczną. Duży nacisk kładzie się na kształtowanie samodzielności i zaradności uczniów, rozwijanie ich zainteresowań a także usprawnianie technik szkolnych. Wiele zadań prowadzonych jest w grupach, co sprzyja budowaniu więzi między uczniami, uczy wyrażania emocji oraz współdziałania. Szczególną uwagę zwraca się na koleżeńską pomoc, bezpieczeństwo i poszanowanie godności drugiego człowieka.


  Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców, zorganizowane opieki wycfhowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
  23.02.2014 22:54 | więcej »

Kalendarz